Informacja dla nieruchomości nr 53 tj. ul. Piaskowa 3A-3E oraz nieruchomości nr 54 tj. ul. Piaskowa 9A-9D

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że od 1 lipca 2024 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej nr 15/2024 z dnia 23.04.2024 r. ulega zmianie okres rozliczeniowy zużycia wody i odprowadzenia ścieków dla Państwa nieruchomości (z kwartalnego na półroczny), który trwać będzie odpowiednio od 1 lipca do 31 grudnia i od 1 stycznia do30 czerwca każdego roku.

Aktualności

31 maja dniem wolnym od pracy

Data Publikacji: 28-05-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że dzień 31.05.2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich służb Spółdzielni.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Data Publikacji: 14-05-2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach działając na podstawie art. 83 ust 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 558) oraz § 26-47 Statutu Spółdzielni. ...

Zakończenie sezonu grzewczego w zasobach SM Odra

Data Publikacji: 13-05-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że z dniem 13 maja 2024r. zakończy się dostarczenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja dla nieruchomości nr 53 tj. ul. Piaskowa 3A-3E oraz nieruchomości nr 54 tj. ul. Piaskowa 9A-9D

Data Publikacji: 05-05-2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że od 1 lipca 2024 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej nr 15/2024 z dnia 23.04.2024 r. ulega zmianie okres rozliczeniowy zużycia wody i odprowadzenia ścieków dla Państwa nieru...

2 maja dniem wolnym od pracy

Data Publikacji: 24-04-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że dzień 02.05.2024 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich służb Spółdzielni. W związku z powyższym w przypadku powstania awarii instalacji i urządzeń technicznych pro...

Nowy dokument do przetargu

Data Publikacji: 15-04-2024

W zakładce Strefa Inwestora - Usługi i Roboty Budowlane został dołączony nowy dokument do przetargu pt.: Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji poziomej w piwnicach tj. ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody...

Harmonogram Zebrań z Mieszkańcami

Data Publikacji: 08-02-2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania, które odbędą się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Piaskowej 101 w Policach (sala konferencyjna II piętro...

Czasowa przerwa w dostawie ciepła

Data Publikacji: 29-01-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że w dniu 29.01.2024 r. w godzinach 8:00-16:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie ciepła (c.o. , c.w.). Powyższe spowodowane jest pracami na przyłączu.

Przerwa w dostawie energii cieplnej w budynku przy ul. Rycerskiej 5-7 w Policach

Data Publikacji: 19-12-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że w dniu 21.12.2023 r. w godzinach 9:00-15:00 będą występować przerwy w dostawie energii cieplnej w budynku przy ul. Rycerskiej 5-7 w Policach.

Ogłoszenie

Data Publikacji: 24-10-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODRA" w Policach informuje, że w dniu 25 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 20:00 będą występować przerwy w dostawie energii cieplnej w budynkach przy ul. Sikorskiego 13-15 i ul. Wojska Polskiego 44-44A. ...

Od 10 października rozpoczynamy sezon grzewczy

Data Publikacji: 09-10-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” informuje, że od dnia 10 października 2023 r. rozpocznie się dostarczenie ciepła do budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Data Publikacji: 28-09-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.