Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 19 o pow. 15,00 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 19 o pow. 15,00 m2 zlokalizowanego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L w Policach.

Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 2 o powierzchni 17,46 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 2 o pow. 17,46 m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 50,20 m²

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101 informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 50,20 m² usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Piaskowej 101/14 w Policach z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.