Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 2 o powierzchni 17,46 m2

Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 2 o powierzchni 17,46 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 2 o pow. 17,46 m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto.

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie SM „ODRA” POK. 215 (sala konferencyjna II piętro).

  • wysokość wywoławcza czynszu: 290,00 zł
  • postąpienie: 10,00 zł
  • wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

  1. zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „ODRA”,
  2. okazanie dowodu tożsamości,
  3. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  4. zapoznanie się z Regulaminem Przetargu,
  5. zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11:00.

Garaż zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.08.2024 r.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. (91) 42 44 375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.