Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 9 o powierzchni 17,46 m2 [rozstrzygnięto]

Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 9 o powierzchni 17,46 m2 [rozstrzygnięto]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 9 o powierzchni 17,46 m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w pokoju 215 (sala konferencyjna - II piętro).

  • wysokość wywoławcza czynszu: 220,00 zł,
  • postąpienie: 10,00 zł,
  • wadium: 300,00 zł,

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

  1. zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania  danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „Odra”,
  2. okazanie dowodu tożsamości,
  3. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  4. zapoznanie się z Regulaminem Przetargu,
  5. zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godziny 11:00.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pokoju 101, tel. (91) 424 43 75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Rozstrzygnięcie Przetargu:

Do przetargu w dniu 25.09.2023 r. zgłosiła się jedna osoba. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie podpisana umowa o najem garażu.