Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 7 o powierzchni 17,46 m2 [rozstrzygnięto]

Ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 7 o powierzchni 17,46 m2 [rozstrzygnięto]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 7 o powierzchni 17,46 m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto.

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie SM „ODRA” POK. 215 (sala konferencyjna - II piętro).

  • wysokość wywoławcza czynszu: 230,00 zł,
  • postąpienie: 10,00 zł,
  • wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

  1. zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się  na stronie głównej SM „Odra”,
  2. okazanie dowodu tożsamości,
  3. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  4. zapoznanie się z Regulaminem Przetargu,
  5. zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51 1020  4795 0000 9602 0003 9735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godziny 11:00.

Garaż zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 1 czerwca 2024 r.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. (91) 424 43 82,  tel. (91) 424 43 75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Do przetargu w dniu 25.03.2024 r. zgłosiły się dwie osoby. Z osobą, która wygrała przetarg została podpisana umowa o najem garażu.